Phương pháp ứng dụng

Step1.Đăng ký tài khoản

Step.1

Đăng ký tài khoản
 
Step2.Đăng nhập hậu trường

Step.2

Đăng nhập hậu trường
 
Step3.Nhận được mã

Step.3

Nhận được mã

Đăng ký tài khoảnTOP

  • Xin lưu ý rằng tài khoản công ty này là cố định và nhân viên dịch vụ khách hàng của bạn cũng sẽ cần sử dụng nhóm "tài khoản công ty" này để đăng nhập trong tương lai.
  • Khi bạn nhập tài khoản công ty, "tài khoản dịch vụ khách hàng" ở đây sẽ tự động điền vào "tài khoản công ty" của bạn. Hai nhóm tài khoản này là tài khoản "quản trị viên" của công ty bạn. Bạn có thể đăng nhập rồi vào phần quản lý dịch vụ khách hàng để thêm người khác Nhân viên dịch vụ khách hàng, xin lưu ý rằng tài khoản dịch vụ khách hàng phải hoàn toàn giống với tài khoản công ty khi bạn đăng ký lần đầu tiên, nếu không bạn sẽ không thể đăng nhập.

Đăng nhập hậu trườngTOP

  • Vui lòng điền vào tài khoản công ty, tài khoản dịch vụ khách hàng và mật khẩu bạn vừa đăng ký để vào màn hình nền.
  • Sẽ có thông báo về bản quyền khi bạn đăng nhập vào dịch vụ khách hàng back-end lần đầu tiên và bạn phải đồng ý sử dụng hệ thống dịch vụ khách hàng này.

Nhận được mãTOP